Zmiany dla spadkobierców – Prawo spadkowe zmiany 2015

332157_contract_1
Od 18 października 2015 obowiązują nowe przepisy kodeksu cywilnego zmieniające prawo spadkowe. Spadkobiercy, którzy zamiast majątku odziedziczą długi, są od tej chwili lepiej chronieni. Jeśli w ciągu 6 miesięcy nie złożą oświadczenia o odrzuceniu spadku, będą odpowiadali jedynie do wysokości długu, a nie jak dotychczas całym swoim majątkiem.

Kluczowa zmiana to nowy domyślny sposób dziedziczenia. Do tej pory „milczenie” spadkobiercy, który nie zainteresował się procedurami, a co za tym idzie, nie złożył stosownego oświadczenia, oznaczało przyjęcie spadku wprost. Z tym się zaś wiązała nieograniczona odpowiedzialność za długi wchodzące w skład spadku. Mówiąc prościej: mogło się okazać, że zmarły pozostawił po sobie same długi. Spadkobierca je przejął, w związku z czym wierzyciele zgodnie z prawem mogli domagać się od niego zaspokojenia.

Zgodnie z wchodzącymi w życie przepisami milczenie spadkobiercy będzie oznaczało przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. To zaś oznacza, że odpowiedzialność za długi spadkowe będzie ograniczona tylko do stanu czynnego spadku, czyli do wartości jego aktywów. Innymi słowy, jeśli wartość odziedziczonego majątku będzie wynosiła 100 tys. zł, to wierzyciele w praktyce będą mogli wyegzekwować od nas tylko tyle, nawet jeśli dług wynosił 200 tys. zł.

Nowelizacja choć korzystna dla spadkobierców, nie rozwiązuje jednak wszystkich problemów związanych ze spadkiem. Prawo spadkowe wymaga pewnych czynności formalnych, których prawidłowe przeprowadzenie gwarantuje nam spokojne przejęcie spadku.

Jeśli dotyczy Cię prawo spadkowe skorzystaj z naszych usług: tel. 507 936 099

Kancelaria prawna De Iure
ul. Gdyńska 28, Kraków

Mecenas Kołodziejczyk, Kancelaria Prawna Kraków, ul. Radzikowskiego 100J/1, Kraków

Prawo spadkowe – Pomożemy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.