Sprawy spadkowe

Tematyka spadkowa prędzej czy później dotyczyć będzie nas wszystkich. Niestety wraz z otwarciem spadku (śmiercią spadkodawcy) dochodzi do wielu sporów. W tych delikatnych sprawach najczęściej niezbędna jest pomoc doświadczonego prawnika, który zadba o nasze interesy. Nasza kancelaria w Krakowie posiada bardzo bogate doświadczenie w prowadzeniu wszelkich spraw spadkowych.

Zachowek

Co do zasady spadkodawca może swobodnie dysponować swoim majątkiem, a co za tym idzie ma prawo ustanowić swoim spadkobiercą dowolną osobę. Niektóre rozporządzenia mogą jednak budzić zastrzeżenia. Ma to miejsce w sytuacji, gdy dochodzi do pokrzywdzenia osób najbliższych zmarłemu w szczególności, gdy spadkodawca pomija w testamencie osoby bliskie i ustanawia spadkobiercą osobę obcą. Warto wiedzieć, że prawo polskie w takich sytuacjach przewiduje instytucję zachowku, czyli roszczenia o zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej, który ma służyć zabezpieczeniu finansowemu członków najbliższej rodziny spadkodawcy i ochronie ich interesów. Procedura wymaga drogi sądowej, dlatego pomoc profesjonalnego pełnomocnika jest wręcz niezbędna. Często niezbędnym jest w trakcie procesu skorzystanie z opinii biegłych w celu wyceny składników majątku. Prowadzimy tego rodzaju postępowania nie tylko w Krakowie ale i w całej Polsce.

Dział spadku

Regularnie prowadzimy sprawy o dział spadku, jak również sprawy z działem związane (w tym o rozliczenie nakładów lub pożytków, zaliczenie darowizn, o wydanie spadku). Pomagamy również w uregulowaniu stanu prawnego nabytych nieruchomości i ruchomości.

Odrzucenie spadku

Niekiedy spadek może przysporzyć więcej kłopotów niż korzyści. Przed jego przyjęciem należy dokładnie zbadać jego aktywa i pasywa. Często okazuje się bowiem, iż wielkość zobowiązań przenosi swą wysokością wielkość aktywów.

Choć spadek obecnie nabywany jest z dobrodziejstwem inwentarza to istnieje wiele sytuacji, gdy zdecydowanie korzystniejszym rozwiązaniem będzie odrzucenie spadku.

We wszystkich sprawach jesteśmy w stanie udzielić fachowej porady i profesjonalnie reprezentować Państwa interesy przed sądem.

Testamenty

Doradzamy w zakresie sukcesji spadkowej. Pomagamy przygotwać treść testamentu, jak również jego otwarcia w toku postępowania spadkowego kończącego się stwierdzeniem nabycia spadku i ostatecznym potwierdzeniem praw spadkobiercy. Zajmujemy się również prowadzeniem postępowań zmierzających do uznania testamentu za nieważny.

Zachęcamy do skorzystania z usług naszej kancelarii!

Kraków, ul. Radzikowskiego 100J/1

tel. (+48) 791 753 781

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.