Ustawa o prawach konsumenta i związane z nią zmiany.

Podstawowy regulamin sklepu internetowego za 140 zł netto. Zamów już dziś!
Od 25 grudnia kupującemu przysługuje, aż 14 dni na odstąpienie od umowy zawartej

Co zmienia się z dniem 25 grudnia 2014 roku?

Życie przedsiębiorcy nigdy nie było łatwe. Pomimo wielu uproszczeń wdrożonych już przez ustawodawcę nadal prowadzenie działalności gospodarczej jest zadaniem wymagającym stałej uwagi nie tylko w odniesieniu do branży, w której dany podmiot działa ale i w stosunku do przepisów odnoszących się do danej sfery jego aktywności.

Tak właśnie jest w przypadku przedsiębiorców, którzy prowadzą sprzedaż za pośrednictwem platform internetowych. Obecnie ustawodawca rozszerzył znacznie zakres obowiązków sprzedającego, mało tego jednocześnie penalizując zachowania polegające na nieudostępnieniu wymaganych przepisami informacji kupującemu.

Art. 139b Kodeksu wykroczeń.

Art. 139b. Kto w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa zawierając umowę z konsumentem nie spełnia wymagań dotyczących udzielenia informacji lub wydania dokumentu, przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827), podlega karze grzywny.

Jak widać poza dotychczasowymi konsekwencjami błędów w regulaminach (jak stosowanie klauzul uznanych za niedozwolone) przewidziane będą nowe.

Uchylenie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumenta oraz odpowiedzialności wyrządzonej przez produkt niebezpieczny.

Od 25 grudnia 2014 roku w/w ustawy przestaną obowiązywać. Czy to źle?

Niekoniecznie. Ustawy te zostały uchylone ale znaczna część ich postanowień będzie nadal obowiązywać jako, że została ona przeniesiona do nowej ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku, niestety – w nieco zmienionej formie, co oznacza, że prace adaptacyjne w większości przypadków nadal okażą się niezbędne.

Uprawnienia konsumenta w przypadku milczenia przedsiębiorcy.

W sytuacji gdy przedsiębiorca zawierający umowę na odległość nie zabezpieczy dostatecznie (np. poprzez postanowienia regulaminu) swoich interesów konsument zyska dodatkowe uprawnienia.

Stanie się tak m.in. w przypadku braku poprawnego uregulowania regulaminowego kwestii zwrotu produktu. Gdy przedsiębiorca nie umieści w nim stosownych zapisów konsument będzie uprawniony odstąpić od umowy nie ponosząc absolutnie żadnych kosztów – te (koszt dostarczenia produktu do konsumenta, jak i odesłania do sprzedającego) ponieść będzie musiał sprzedający.

Innym przykładem jest brak poinformowania konsumenta o możliwości odstąpienia od zawartej z nim umowy. Obecnie gdy przedsiębiorca zaniecha tej czynności prawo to wygaśnie dopiero po upływie 12 miesięcy liczonych od dnia upływu dwutygodniowego przewidzianego w normalnym trybie na odstąpienie.

Czy koszt dostosowania regulaminu do nowych wymagań musi być poważnym obciążeniem dla portfela?

Koszt przygotowania indywidualnego regulaminu oscyluje zazwyczaj wokół kwoty 1000 zł netto. Zdajemy sobie sprawę z tego, że jest to spory wydatek.

Zważając jednak na fakt, iż dla większości osób wystarczający będzie regulamin uwzględniający zmiany wdrożone ustawą o prawach konsumenta, zawierający postanowienia zabezpieczające go przed chociażby wspomnianą wcześniej koniecznością pokrycia wszystkich kosztów pojawiających się przy odstąpieniu od umowy i jednocześnie nie narażający budżetu przedsiębiorcy na zrujnowanie przygotowaliśmy ofertę przygotowania podstawowego regulaminu za 140 zł netto.

W przypadku zainteresowania naszą ofertą prosimy o kontakt. Jest to naszym zdaniem jedna z najkorzystniejszych ofert na rynku.

Zdjęcie pochodzi z portalu FLICKR (link).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.