Sprawy spadkowe – co warto wiedzieć – cz.II – rodzaje testamentów

sprawy-spadkoweSprawy spadkowe – rodzaje testamentów.

W poprzednim artykule, krótko scharakteryzowaliśmy najczęściej pojawiające się błędy popełniane przy sporządzaniu testamentu (sprawy spadkowe – cz. I).

Dziś natomiast omówimy najważniejsze rodzaje testamentów. Oczywiście spadkodawcy nie przysługuje w przedmiocie wyboru formy pełna dowolność – większość z nich można sporządzić tylko w ściśle określonych okolicznościach.

1. Testament własnoręczny (holograficzny)

Jest to w zasadzie najczęściej wybierana forma dla przekazania ostatniej woli. Spadkodawca musi jednak sporządzić go w całości własnoręcznie aby był on ważny. Konieczne jest również umieszczenie podpisu spadkodawcy pod treścią rozporządzenia. Brak podpisu spadkodawcy spowoduje nieważność testamentu.

2. Testament notarialny

Sporządzenie testamentu u notariusza ma swoje zalety, dlatego też wiele osób decyduje się na tę formę. Przede wszystkim spadkodawca nie musi obawiać się tego, iż testament zaginie lub zostanie zniszczony (np. przez spadkobierców ustawowych, którzy nie są zadowoleni z jego treści).

3. Testament urzędowy / allograficzny

Jest to dość specyficzna forma testamentu zwykłego. Spadkodawca oświadcza swą ostatnią wolę ustanie wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta, starosty, marszałka województwa albo innych osób wskazanych przez ustawę) w obecności dwóch świadków. Treść oświadczenia wprowadzana jest do protokołu ze wskazaniem jego daty, po czym następuje jego odczytanie.

Protokół podpisywany jest przed spadkodawcę (w przypadku jeżeli może się podpisać), osobę wobec, której nastąpiło złożenie oświadczenia (ostatniej woli) i świadków.

W następnej części dotyczącej spraw spadkowych omówione zostaną testamenty szczególne.