Kancelaria Kraków – Analiza umowy deweloperskiej

Analiza umowy deweloperskiej Nasza Kancelaria specjalizuje się w prawie umów oraz w prawie budowlanym. Oferujemy wsparcie naszych klientów w procesie nabycia mieszkania lub domu od dewelopera poprzez analizę umowy deweloperskiej, prowadzenie negocjacji z deweloperami dotyczących zmiany niekorzystnych dla klienta zapisów umowy deweloperskiej, a także prowadzimy spory sądowe przeciwko deweloperom związane z przeniesieniem własności nieruchomości, o zapłatę kar umownych oraz […]

Sprawy spadkowe – co warto wiedzieć – cz.II – rodzaje testamentów

Sprawy spadkowe – rodzaje testamentów. W poprzednim artykule, krótko scharakteryzowaliśmy najczęściej pojawiające się błędy popełniane przy sporządzaniu testamentu (sprawy spadkowe – cz. I). Dziś natomiast omówimy najważniejsze rodzaje testamentów. Oczywiście spadkodawcy nie przysługuje w przedmiocie wyboru formy pełna dowolność – większość z nich można sporządzić tylko w ściśle określonych okolicznościach. 1. Testament własnoręczny (holograficzny) Jest […]

Spółka z o.o., a dziedziczenie – czy to skomplikowane?

Spółka z o.o., a dziedziczenie udziałów w niej. Spółki z o.o. stale zyskują na popularności. Nie należy się temu dziwić zważywszy na korzyści związane z prowadzeniem działalności właśnie w takiej formie (m. in. ograniczenie odpowiedzialności za długi, osobowość prawna, możliwość założenia i prowadzenia spółki wyłącznie przez jednego wspólnika, stosunkowo niewielki minimalny kapitał zakładowy). Wraz ze […]

Rozwód – czym jest? Cz. I

Rozwód – część pierwsza. Rozwód jest jedną z form ustania małżeństwa przewidzianych przez kodeks rodzinny i opiekuńczy.  Jego orzeczenie niesie ze sobą bardzo poważne konsekwencje. Skutkami orzeczenia rozwodu są m.in.: – powstanie rozdzielności majątkowej między małżonkami, – ustanie obowiązku wspólnego decydowania o sprawach rodziny, jak i obowiązku przyczyniania się do zaspokajania jej potrzeb, – wyłączenie domniemania […]

Sprawy spadkowe – co wiedzieć warto. Cz. I – testament

Sprawy spadkowe. Część I. Co powinieneś o spadkach wiedzieć. Testament Wiele osób często nie zdaje sobie sprawy z tego jak ważne jest zadbanie o dokonywanie pewnych czynności w zgodzie z przepisami. Szczególnie istotne jest to w przypadku testamentu, będącego rozporządzeniem majątkiem na wypadek śmieci. Często wskutek zaniedbań lub niewiedzy testatora sporządzony przez niego testament okazuje […]